Mobilize Me v2.0Mobilize Me Vinder i test på folkeskolen.dk - som mest effektive app ift. planlægning med billeder

Mobilize Me er et støtteværktøj til iPad og tablet, som hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser med at visualisere hverdagens struktur ved hjælp af pædagogisk effektive virkemidler som tidsmarkør og billeder.
 


Flere års erfaring viser, at Mobilize Me styrker brugerens evne til at klare sig selv, modvirker stress og giver en gladere hverdag. Som støtteperson vil du opleve at du sparer tid og og bedrer dit samarbejde med eventuelle andre støttepersoner i brugerens liv. Mobilize Me giver nemmere overgange mellem aktiviteter og kontekster.

Målgrupper

Mobilize Me er et godkendt hjælpemiddel til personer med kognitive forstyrrelser som f.eks. autisme, ADHD, Downs syndrom og afasi, men kan også være en støtte for andre med behov for en struktureret og visualiseret hverdag. Mobilize Me bliver i dag benyttet af private, skoler og andre institutioner, der har glæde af en fælles og gennemgående planlægning med brugeren i centrum.

Fordele ved Mobilize Me

  • Mobilize Me hjælper personer med forskellige kognitive forstyrrelser, og bruges i dag blandt andet til personer med autisme, afasi, Downs syndrom, ADHD, demens og retardering.
  • Mobilize Me skaber sammenhæng, sikrer stabile rammer og hjælper beviseligt personer med kognitive forstyrrelser til en bedre hverdag med mindre stress og mere overskud.
  • Mobilize Me styrker samarbejdet mellem støttepersonerne, som samtidig bruger 85 % mindre tid på planlægning med Mobilize Me.
  • Mobilize Me er udviklet til iPad, Android tablet, pc og skolernes smartboards.
  • Mobilize Me giver adgang til flere end 7.500 billeder, direkte billedsøg på Google samt mulighed for ubegrænset brug af egne billeder.
  • Mobilize Me er en service som man køber en licens til, så hvis man f.eks. har glemt sin iPad, kan man logge på en andens iPhone eller pc – der er ingen begrænsninger på hvor mange enheder man kan knytte sit login til.
  • Mobilize Me håndterer fleksibel tidsstyring, noget der er essentielt for at mindske stress – fordi vores erfaringer fortæller os, at ting ikke altid starter til tiden.
  • Mobilize Me er testet og udviklet ud fra brugernes behov, og bliver hele tiden videreudviklet på baggrund af feedback fra brugerne. Vi har fulgt denne procedure i flere år, og det fungerer!
  • Mobilize Me findes på dansk og norsk, og der er flere sprog på vej.

Tilmeld dig og prøv selv Mobilize Me v2.0 gratis og uforpligtende i 90 dage – se om det også kan gøre en forskel i jeres hverdag!

Den faglige baggrund for Mobilize Me

Vi har fra starten i 2012 inddraget eksperter og deres faglighed og ud fra dette udviklet markedets stærkeste visuelle struktur og hjælpemiddel, der er lavet for at støtte brugeren og personerne omkring denne.

Mobilize Me lader et helt team af ressourcepersoner hjælpe og samarbejde om én fælles indsats målrettet den enkelte elev/bruger. Ressourcepersoner bliver aktiveret, og strukturen følger brugeren gennem hverdagen. Erfaringerne viser at motivationen og selvstændigheden stiger markant hos brugerne af Mobilize Me. Aktiviteter der før var svære at gennemføre, bliver pludselig mulige.

Et konkret eksempel er at en morgen der før tog 60 min at komme igennem, nu tager under 30 min for min søn! Alt sammen ved samtidig at fjerne stress både for ham og resten af familien, hvilket igen gør os gladere.

Mobilize Me gør det samtidigt muligt for støttepersoner at udarbejde én fælles kalender med alle brugerens aktiviteter. Det skaber ro og tryghed hos brugeren, og en undersøgelse udført i samarbejde med Alexandra Instituttet viser at støttepersonerne sparer 85 % af den tid, de ellers bruger på planlægning.

Mobilize Me gør det muligt for lærere og specialpædagoger effektivt at skabe en individuel struktur for den enkelte elev eller bruger. Flere almindelige folkeskoler kan nu lykkes med at give et højt fagligt pædagogisk tilbud til deres elever med specielle udfordringer. Mobilize Me kan reelt være med til at inkludere elever uden at de samtidig bliver stigmatiseret.

Mobilize Me er udviklet med udgangspunkt i brugernes behov og anbefales bl.a. af vores gode samarbejdspartnere Specialområde Autisme og Autismecenter Syd. Autismecenter Syd afholder kurser i den korrekte brug og implementeringen af Mobilize Me, hvor deres konsulenters høje faglighed hjælper alle nye institutioner med at komme godt i gang med Mobilize Me. Autismecenter Syd kommer ud til de enkelte institutioner og gennemfører uddannelsen lokalt, rådgiver og hjælper hellere end gerne med at få specialpædagogikken målrettet til de enkelte elever/brugere.

Mobilize Me videreudvikles konstant efter vore kunders ønsker, og vi ønsker både nye og erfarne brugere velkomne til at komme med feedback og forslag til forbedringer og funktioner. Dette kan gøres på vores Facebookside eller via e-mail, som kan findes her.
 

Link til weblogin finder du her.

Download Mobilize Me 

Mobilize Me kan anvendes på iPad 2 og op. Se mere under platfome.

Download Mobilize Me i Apple App Store.

 

 

 Adresse: Mobilize-Me, Åbogade 15, 8200 Aarhus N., Danmark • Tlf: 70707437 • E-mail: kontakt@mobilize-me.com