Priser på Mobilize Me & PlaNet

Vores digitale værktøjer kan købes på 3 forskellige måder:

 1. Privat licens
 2. Hjælpemiddel
 3. Institutionel licens

Prisen er den samme for både Mobilize Me og vores plan- og netværksværktøj, PlaNet. Hvis I køber det ene, får I 50 % rabat på det andet! Tilbuddet gælder både ved køb af "Familie licens" og som hjælpemiddel. Alle nedenstående priser dækker løbende opdatering, videreudvikling og support.

Vi anbefaler ALTID at man prioriterer uddannelse som sikrer den størst mulige nytte af værktøjerne.

Bemærk: Der tages forbehold for prisændringer.

 

Privat

Familielicens

Hjælpemiddel

Livstidslicens

100 kr pr. måned

(inkl. moms)

5.800 kr for altid/engangsudgift

(ekskl. moms)

 

 

Institutionel Licens: Adgang & Opsætning (alle priser ekskl. moms)

Starter

Pro

Stor drift

Organisation: Opsætning, éngangsydelse ved opstart

9495

9495

9495

Organisation: Hosting pr. måned

195

495

995

Mobilize Me: Brugerlicens pr. måned *

79

59

49

PlaNet: Brugerlicens pr. måned *

49

39

29

* der betales kun for borgere, ikke for ressourcepersoner      
       
Mobilize Me - primære tillægsfunktioner      
Billedsamling: Plads til jeres egne billeder
Billedsamling: 20.000 farvede og sort/hvide pictogrammer
Billedsamling: Google søgning
Webadgang: Tilgå fra pc/mac computer eller brug smartboard
       
PlaNet - primære tillægsfunktioner      
Webadgang: Tilgå fra pc/mac computer eller brug smartboard

 

 

Uddannelse

Pris (ekskl. moms)

Grundkurser à 3 timer 3.995 kr
Uddannelse: 12 timers undervisning, rådgivning og supervision 14.495 kr

Videreuddannelse pr. deltager

4.995 kr

Alle priser er angivet ekskl. moms og transport udgifter.

 

Privat

Denne licens type sælger vi primært til familier, som dermed får mulighed for at skabe den nødvendige struktur for typisk deres børn, men der er intet der forhindrer at forældre ikke også kan bruge det til sig selv.

For licensen dækker hele familiens adgang til vores digitale værktøjer – med andre ord kan man få lavet login til både far, mor, bedsteforældre, aflastning, pårørende og selvfølgelig børnene selv.

Både Mobilize Me og PlaNet er desuden et anerkendte hjælpemidler og kan søges bevilget som merudgift ved henvendelse til sagsbehandler. Brug evt. produktarket som bilag i ansøgningen, for lettere at forklare hvad Mobilize Me bringer af nytte. Links til oplysninger om merudgifter:

Prisen for et løbende abonnement er 100 kr. inkl. moms pr. måned, som betales forud. Du kan nemt og hurtigt tilmelde dig ved at trykke på knappen:

Hjælpemiddel

Mobilize Me sælges også som et hjælpemiddel og formidles gennem kommunernes hjælpemiddelcentral. Ansvaret for tildeling af hjælpemidler ligger hos kommunerne, derfor skal du selv (eller med hjælp fra din institution) rette henvendelse til Borgerservice, der kan guide dig videre til rette afdeling og rådgiver. Når man køber Mobilize Me som et hjælpemiddel, er værktøjet betalt for én gang for alle og man er garanteret løbende opdateringer i mindst 3 år! 

Prisen for Mobilize Me som et hjælpemiddel er: 5.800 kr. ekskl. moms.

Vi anbefaler ALTID at man vægter at få uddannet ressourcepersonalet omkring borgeren der får bevilget værktøjet. Skriv til os her for få et tilbud om uddannelses og implementerings forløb eller tryk på knappen hvis du blot ønsker at teste vores værktøjer gratis i 90 dage.

 

Institution

Typisk vil organisationer og institutioner have brug for en helt anden type opsætning end familier grundet medarbejdernes indbyrdes samarbejde til deres brugere. Af samme årsag sætter vi altid en speciel instans op når en institution ønsker at gøre brug af vores digitale værktøjer, sådan at vi kan få sikret det indbyrdes samarbejde, fælles billedsamlinger, samt rolle og sikkerheds politikker - hvilket i ovenstående priser dækkes af "Organisation: Opsætning, éngangsydelse ved opstart".

 • I kan vælge hvilken grad af service I ønsker, hvilket indebærer en øget månedlig driftspris. Typisk vil mindre organisationer ikke have behov for ret mange brugerlicenser, hvilket betyder i en lavere månedlig driftsomkostning end en større som i stedet har brug for stor drifts fordele.
   
 • Ved valg af en større service grad falder prisen for brugerlicenser.
   
 • Til vores digitale værktøjer medfølger en hel række nyttige services med i licensen. F.eks. er det langt mere effektivt at anvende en computer med mus og tastatur til at lave grundplanlægningen end ved brugen af en iPad. Desuden har mange skoler nu god gavn af at kunne bruge smartboardet i undervisningen til at vise klassens skema med billeder og tidsmarkører.

  Mobilize Me er desuden en af de meget få værktøjer der tilbyder google søgninger direkte fra værktøjet uden at dette koster extra! Det giver en utrolig effektiv adgang til hele verdens billeder i høj kvalitet !

Skriv til os her for få et tilbud om uddannelses og implementerings forløb eller tryk på knappen hvis du blot ønsker at teste vores værktøjer gratis i 90 dage.

Uddannelse

Mobilize Me tilbyder undervisningsforløb til institutioner for at sikre, at værktøjerne giver størst mulig værdi i hverdagen. 

Vi udbyder grundkurser, en formel uddannelse og mulighed for videreuddannelse.

 • Et grundkursus afholdes som 3 timers undervisning hvor vi gennemgår de helt basale færdigheder ift. IT og hvordan man kombinerer pædagogik med et digitalt værktøj.
 • Vores uddannelse dækker over et forløb på i alt 12 timers undervisning, som fordeler sig på teori og praksis, og 4 undervisningsgange.
 • En del vælger at holde sig opdateret og skarp ved at videreuddanne sig. Disse kurser gennemfører vi på eksterne kursusophold, hvor vi fordyber os over 2 dage.


For nogle er det nyt at bruge tablet som pædagogisk redskab. For andre er det en svært at overskue, hvordan værktøjerne kan komme allermest til gavn i den pædagogiske hverdag. For de fleste kan det være en udfordring at komme i gang med at bruge et nyt digitalt værktøj.

Derfor tilbyder Mobilize Me undervisningsforløb med udgangspunkt i den enkelte institutions behov.

Nogle brugere kommer så småt i gang med vores digitale værktøjer, men går så i stå. Andre får ikke udnyttet dem i hverdagen. Formålet med undervisningsforløbene er at give institutionerne hjælp til hurtigt og nemt at komme over de bump, de møder, så de kan få den fulde værdi af værktøjerne, vores erfaringer og metoder.


Undervisningen er udviklet på baggrund af de erfaringer og spørgsmål, Mobilize Me har fået gennem årene. For Rikke Daugård, faglig konsulent hos Mobilize Me, har det været vigtigt, at den enkelte  institution kan købe netop den læring, de har brug for, og derfor er undervisningen opdelt i forskellige moduler. 

Hvis det er helt nyt for medarbejderne at arbejde med iPad og tablet, kan vi starte med en teknisk introduktion. Andre er måske trygge ved platformen, men vil gerne godt i gang med f.eks. Mobilize Me. Endelig er der en gruppe, som gerne vil lære at implementere værktøjerne i en pædagogisk kontekst ved f.eks. at inddrage andre samarbejdspartnere på tværs af hjem, daginstitution og skole. 


Hver undervisningsgang består af ca. 3 timer med både teori og praksis, som foregår hos institutionen. Derudover er der mulighed for webinarer og forløbet afsluttes med evaluering og erfaringsopsamling. 

Vi har samlet et hold af dygtige undervisere, som består af både it-eksperter og specialpædagoger. Fælles for dem er, at de har været med omkring Mobilize Me fra starten, og at de har et indgående kendskab til vores virksomhed og til værktøjerne og metoderne, vi har udviklet. Endelig brænder de alle for at hjælpe børn, unge og voksne, som har behov for ekstra støtte i hverdagen.

Familier, der ønsker at lære mere om Mobilize Me, kan fortsat deltage på de gratis webinarer. Se datoer for webinarer og tilmeld dig her.

 Adresse: Mobilize-Me, Åbogade 15, 8200 Aarhus N., Danmark • Tlf: 70707437 • E-mail: kontakt@mobilize-me.com