Uddannelse

Mobilize Me tilbyder undervisningsforløb til institutioner for at sikre, at værktøjerne giver størst mulig værdi i hverdagen.

For nogle er det nyt at bruge tablet som pædagogisk redskab. For andre er det svært at overskue, hvordan værktøjerne kan komme allermest til gavn i den pædagogiske hverdag. For de fleste kan det være en udfordring at komme i gang med at bruge et nyt digitalt værktøj.

Formålet med undervisningsforløbene er at give institutioner hjælp til hurtigt og nemt at komme over de bump, man kan møde i dagligdagen, så der opnås den fulde værdi af værktøjerne, vores erfaringer og metoder.

Derfor tilbyder Mobilize Me undervisningsforløb med udgangspunkt i den enkelte institutions behov.

Hvis det er helt nyt for medarbejderne at arbejde med iPad og tablet, kan man starte med en teknisk introduktion. Andre er måske trygge ved platformen, men vil gerne godt i gang med f.eks. Mobilize Me. Endelig kan der være medarbejdere, som hurtigt er klar til at implementere værktøjerne i en pædagogisk kontekst ved f.eks. at inddrage andre samarbejdspartnere på tværs af hjem, daginstitution og skole.

Undervisningen er udviklet på baggrund af de erfaringer og spørgsmål, Mobilize Me har fået gennem årene. Det er vigtigt, at den enkelte institution kan købe netop den læring, de har brug for, og derfor er undervisningen opdelt i forskellige moduler.

Oversigt over undervisningsmoduler

Vi udbyder grundkurser, en formel uddannelse og mulighed for videreuddannelse.

  • Et grundkursus afholdes som 3 timers undervisning hvor vi gennemgår de helt basale færdigheder ift. IT og hvordan man kombinerer pædagogik med et digitalt værktøj.
     
  • Vores formelle uddannelse dækker over et forløb på i alt 12 timers undervisning, som fordeler sig på teori og praksis, over 4 undervisningsgange.
     
  • Dette forløb kan man udvide med et 3 timers modul i hvordan IT og pædagogik kan kædes sammen.
     
  • En del vælger at holde sig opdateret og skarp ved at videreuddanne sig. Disse kurser gennemfører vi på eksterne kursusophold, hvor vi fordyber os over 2 dage.


Hver undervisningsgang består af ca. 3 timer med både teori og praksis, som foregår hos institutionen. Derudover er der mulighed for webinarer og forløbet afsluttes med evaluering og erfaringsopsamling.

Vi har samlet et hold af dygtige undervisere, som består af både IT-eksperter og specialpædagoger. Fælles for dem er, at de har været med omkring Mobilize Me fra starten, og at de har et indgående kendskab til vores virksomhed og til værktøjerne og metoderne, vi har udviklet. Endelig brænder de alle for at hjælpe børn, unge og voksne, som har behov for ekstra støtte i hverdagen.

Du kan også læse om vores uddannelse i denne nyhedsmailartikel fra April 2016.Adresse: Mobilize-Me, Ã…bogade 15, 8200 Aarhus N., Danmark • Tlf: 70707437 • E-mail: kontakt@mobilize-me.com