PlaNet v1.0PlaNet logo

PlaNet er et mobilt støtteværktøj, som hjælper unge og voksne med at skabe struktur i hverdagen og sikre kommunikation og videndeling med deres netværk.

PlaNet står for plan og netværk, og formålet er at inddrage og aktivere netværket omkring brugeren. Erfaringer viser, at det samtidig styrker brugerens evne til at klare sig selv.

Målgrupper

Smartphone med PlaNets chatmodul åben.PlaNet er især relevant for:

 • Bosteder, bostøtte, specialinstitutioner, efterværn, ungdoms-/fritidsklubber og private

- som er i kontakt med personer som har brug for at få skabt struktur i deres hverdag og hjælp til at huske almindelige gøremål som at børste tænder, købe ind, gå i skole, passe deres uddannelse eller job. Eller blot det at kunne overholde en aftale som er ét af de mange krav samfundet stiller til dem som hele og selvstændige mennesker.

Bedre støtte og samarbejde

Med PlaNet kan personer som indgår i brugerens netværk dele information og kommunikation med fx forældre, pårørende og støttepædagoger.

PlaNet gør det nemmere at støtte og hjælpe brugeren til en bedre og mere selvstændig hverdag.

Planlagte aktiviteter bliver vist på en overskuelig måde og det er muligt at kommunikere direkte omkring aktiviteter samt følge udviklingen i hændelser over tid. Ved ferie, sygdom og andet fravær er det muligt at lade vikarer eller stedfortrædere indgå brugerens netværk.

Nem og overskuelig brugergrænseflade

Smartphone med PlaNet med visning af siden Min dag - overblik over dagens aktiviteter

Med PlaNet kan man på en nem og overskuelig måde:

 • Planlægge og få overblik over aktiviteter

 • Lave tjeklister

 • Kommunikere omkring aktiviteter

 • Følge op på aktiviteter

 • Dele information med andre

 • Skabe en nærværende faglig støtte

 • Få hjælp til selvhjælp

Gevinster for institutionen

 • Mindsker overhead ved koordinering af indsatsen og frigiver derved tid til andre pædagogiske opgaver

 • Øger tilgængelighed og deling af information

 • Giver mere ensartet indsats i forhold til borgeren

 • Sikrer bedre datakvalitet

  Smartphone med PlaNet med visning af siden Min dag - overblik over dagens aktiviteter
 • Giver proaktiv og nærværende pædagogik

Gevinster for brugeren 

 • Giver overblik og støtte lige ved hånden

 • Undgår at lave dobbeltaftaler

 • Sikrer tryghed og faste rammer

 • Giver mindre usikkerhed og stress i hverdagen

 • Styrker evnen til at kunne klare sig selv

 • Øger livskvalitet og giver dermed et gladere liv

Gevinster for private

 • Mindsker tidsforbruget på koordinering

 • Øger tilgængelighed og deling af information

 

PlaNet er udviklet ud fra brugernes behov

PlaNet er udviklet i samarbejde Ungdomscentret i Aarhus Kommune og bo- og opholdstilbuddet TurBo med det formål at hjælpe socialt udsatte unge i alderen 16-23 år med at skabe struktur og styrke kommunikationen med deres netværk.

Det siger de unge:

 

Det siger kontaktpersonerne:

 • Oplever større sammenhæng, fordi kommunikationen er koblet på aktiviteter.
   
 • Altid adgang til den aktuelle ugeplan.
   
 • Føler ejerskab og ansvar for planlægning og overblik over egen hverdag.
 
 • Bedre samarbejde mellem kontaktpersoner vedr. den unges aktiviteter.

 • Større sikkerhed for, at den unge modtager og bruger ugeplanen.

 • Bedre kommunikation med den unge om den unge
   

Download PlaNet

PlaNet kan anvendes på smartphones og tablets og understøtter både Android og iOS. 

Tilmeld jer og prøv PlaNet gratis og uforpligtende i 90 dage. Gå til tilmeldingssiden.

Download PlaNet i Google Play.

Download PlaNet i Apple App Store.

 Adresse: Mobilize-Me, Åbogade 15, 8200 Aarhus N., Danmark • Tlf: 70707437 • E-mail: kontakt@mobilize-me.com