Produkt

Mobilize Me

Mobilize Me skaper sammenheng, sikrer stabile rammer og hjelper personer med kognitive forstyrrelser som autisme, ADHD, demens og hjerneskade til å få en bedre hverdag med mindre stress og mer overskudd.

Hva?

Mobilize Me er et støtteverktøy som fungerer på smarttelefoner og forskjellige nettbrett. Verktøyet visualiserer hverdagens struktur med bilder, fargekoder og visuell visning av tid, og gir brukeren overblikk over hverdagen sin.

Hvem?

Mobilize Me er utviklet til barn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser. Verktøyet passer best til personer som har bruk for en tydelig og klar visuell struktur.

Mobilize Me blir benyttet av private, skoler og institusjoner, som har glede av en felles og gjennomgående planlegging med brukeren i sentrum.

Hvorfor?

Mobilize Me skaper overskudd til det som betyr noe for brukeren. Det gjør det ved å fjerne usikkerheten om dagens aktiviteter og gi brukeren energi til å utvikle seg.

I Mobilize Me er struktur ikke et mål i seg selv, det er en vei til et mer selvstendig liv.

I Mobilize Me kan både pårørende og fagpersoner støtte den samme bruger. Se her hvordan.

Mobilize Me er todelt

Som bruker kan du se og bruke den strukturen som er lagt inn i planen din. Hver aktivitet kan opdeles i flere underaktiviteter, så du alltid kan få den grad av støtte som du har behov for.

Som planlegger oppstiller du en struktur for brukeren, som forteller hva hun/han skal i løpet av dagen. Du kan enten velge å planlegge hele dagen, eller så kan du nøye deg med de tidspunktene på dagen der brukeren er spesielt utfordret.

Mobilize Me lar deg opprette maler, så du ikke trenger å opprette den samme aktiviteten flere ganger. Under hver aktivitet kan du opprette alle underaktivitetene du har bruk for, noe som betyr at du f.eks. kan gjemme en hel morgenrutine i en mal.

Hvordan virker det?

Platformer

Mobilize Me fungerer på følgende plattformer:

Bruker

iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, PC og Mac

Planlegger

iPad, PC og Mac

Forhandler i Norge

Mobilize Me er produsert i Danmark, men i Norge kan du prøve og kjøpe Mobilize Me hos Cognita.

Cognita er et selskap med 10 ansatte som brenner for nyskapende løsninger som gir mestring og selvstendighet for mennesker med kognitiv svikt. Cognita kan bistå med opplæring og fortelle hvordan du kan søke om å få Mobilize Me eller PlaNet tilkjent som hjelpemiddel gjennom

Send en e-post til info@cognita.no og få svar på dine spørsmål.

«Jeg bruker Mobilize Me, fordi jeg gjerne vil lære å klare meg selv og bli uavhengig av foreldrene mine. Man kan si at jeg bruker Mobilize Me til å bli klar til den virkelige verden»
Martin - Mobilize Me

Martin Rosenkilde
16 år, autisme

Forskning dokumenterer at Mobilize Me virker

Mobilize Me er utviklet sammen med brukere og fagpersoner, og vi kjenner derfor vår målgruppe veldig godt.

Siden begynnelsen har vi hatt et nært samarbeid med forskere fra Aalborg Universitet, som har hjulpet oss med å presisere hva som er det viktigste når man utvikler verktøy til personer med kognitive handikap. De har evaluert Mobilize Me, og i deres nyeste rapport om IT-basert inklusjon slår de fast at:

Forskning viser at elever som bruker Mobilize Me:

 • Får bedre forståelse for dagens aktiviteter
 • Motiveres bedre for oppgaver
 • Arbeider mer effektivt når tid og belønning er synlig for dem
 • Virker mer deltakende og konsentrerte ved oppgavene
 • Virker mindre stresset og viser mindre upassende, autistisk atferd
 • Virker roligere og overfører mindre uro til kameratene

Passer Mobilize Me for meg?

Alle brukere er forskjellige, og det kan være mange grunner til at man har bruk for ekstra struktur i hverdagen.
Den typiske brukeren av Mobilize Me vil ofte kunne gjenkjenne en eller flere av disse utfordringene:

 • Har bruk for mye visuell støtte gjennom dagen
 • Synes at det er vanskelig å forholde seg til tid
 • Mangler initiativ
 • Mister fort overblikket
 • Synes det er vanskelig å fokusere på oppgaver
Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Vi afholder gerne en online præsentation af vores værktøjer for fagpersonale på skoler, institutioner og lignende. Det gør jer klogere på, hvordan vores værktøjer kan hjælpe jer og jeres borld vores gere, og vi bliver klogere på jeres udfordringer. Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.