Produkt

PlaNet

PlaNet er brukerens kalender og støttepersonens pedagogiske verktøy. PlaNet står for Plan + Nettverk, og som bruker har du mulighet for å bruke støtten fra ditt personlige nettverk til å skape en struktur som gjør hverdagen best mulig for deg.

Hva?

PlaNet er et strukturverktøy som setter hverdagen i system og skaper en sterkere kontakt mellom brukeren og hans/hennes støttepersoner.

PlaNet er også en overskuelig dagsplan/kalender som skaper overblikk og struktur, og tilbyr støtte til de aktivitetene som er spesielt utfordrende for brukeren.

Hvem?

PlaNet er utviklet til personer med kognitive utfordringer, som har bruk for mer støtte enn en alminnelig kalender kan gi.

Du kan tilføye så mange støttepersoner som du har bruk for, men verktøyet kan selvfølgelig også benyttes uten støttepersoner.

En støtteperson kan f.eks. være en lærer, pedagog eller foresatt.

Hvorfor?

Med PlaNet forbedres brukerens selvstendighet, og behovet for støtte reduseres gradvis.

Alle støttepersonene har adgang til de samme opplysningene, noe som sikrer en aktiv og sammenhengende innsats. Samtidig sparer man tid på koordinering og planlegging.

PlaNet produktvideo

PlaNet skaper sammenheng

PlaNet skaper sammenheng, fordi kontaktpersonene kan dele viten og følge hverandres kommunikasjon med brukeren.

På den måde unngås dobbelavtaler og brukeren føler ofte et større eierskap over de avtalte aktivitetene. I tillegg er det mulig å starte en samtaletråd ut fra enkelte aktiviteter og samle all kommunikasjonen om denne på et sted.

Resultatet er en aktiv og sammenhengende innsats, som setter brukeren i sentrum og skaper en likeverdig kommunikasjon.

Platformer
PlaNet er en app som fungerer på følgende plattformer: iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, PC og Mac
Forhandler i Norge

PlaNet er produsert i Danmark, men i Norge kan du prøve og kjøpe PlaNet hos Cognita.

Cognita er et selskap med 10 ansatte som brenner for nyskapende løsninger som gir mestring og selvstendighet for mennesker med kognitiv svikt. Cognita kan bistå med opplæring og fortelle hvordan du kan søke om å få Mobilize Me eller PlaNet tilkjent som hjelpemiddel gjennom NAV.

Send en e-post til info@cognita.no og få svar på dine spørsmål.

Brukervejledninger

Bruker eller støtteperson?

Bruker: Som bruker av PlaNet har du både adgang til å planlegge og utføre dine aktiviteter. Dvs. at du kan krysse aktivitetene av etterhvert som de er gjennomført og streke ut punkter på huskelister.

Eventuelle støttepersoner tilknyttes som planleggere, og du kan kontakte en – eller flere – via applikasjonens kontaktmoduler.

Planlegger: Som planlegger kan du opprette aktiviteter for brukeren og tilføye støttefunksjoner som bilder, alarmer og huskesedler. Med utgangspunkt hver enkelt bruker, kan du variere detaljemengden i aktivitetene.

I tillegg kan du skrive direkte til brukeren, eller til andre støttepersoner, via kontaktmodulene eller i forbindelse med de enkelte aktivitetene.

”Jeg har PlaNet med meg overalt og legger alt ind i systemet: skole, møter, lekser, trening og plikter. Alt som jeg føler at det er behov for. Nå er det jeg som har overblikket. Jeg vet hva jeg skal i hvilken rekkefølge, og jeg kan selv koordinere min hverdag”
PlaNet
Helene Maria Pedersen
19 år, Aspergers

Passer PlaNet til meg?

Alle brukere er forskjellige, og det kan være mange grunner til at man har bruk for litt ekstra struktur i hverdagen.

Den typiske brukeren av PlaNet vil ofte gjenkjenne et eller flere av disse punktene:

  • Er voksen (18+) eller på vei til å bli det
  • Har lyst til at ta kontroll over sin egen hverdag
  • Mangler initiativ
  • Mister hurtig overblikket
  • Har det vanskelig med at holde fokus
  • Motiveres av små anerkjennende beskjeder
  • Vil ikke bruke et verktøy som ligner et hjelpemiddel
Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Vi afholder gerne en online præsentation af vores værktøjer for fagpersonale på skoler, institutioner og lignende. Det gør jer klogere på, hvordan vores værktøjer kan hjælpe jer og jeres borld vores gere, og vi bliver klogere på jeres udfordringer. Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.