Aalborg kommune

I Aalborg kommune bevilliges private hjælpemidler via: Kontaktcentret, Myndighedshuset Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf.: 9982 5000...