Produkt

Limo

LiMo (Life + Motivator) er et målstyringsværktøj, som hjælper borgeren med at visualisere sine mål og forstå vejen til at nå dem. LiMo er et modul i PlaNet. I LiMo kan brugere og fagpersoner se, hvilke mål brugeren aktuelt arbejder med – og rate på dem. Det giver en fælles forståelse af, hvad der arbejdes med, og hvordan det går.

Hvad?

LiMo visualiserer borgerens personlige mål, og gør dem vedkommende og overskuelige. Undervejs kan borgere og støtterpersoner rate indsatsen og få et overblik over, hvordan det går. Det giver støttepersonen et grundigt indblik i borgerens progression, og borgeren får et ejerskab over sin egen udvikling.

Hvem?

LiMo er udviklet til unge og voksne, som har brug for at arbejde struktureret mod et mål. Det kan være fx udviklingshæmmede eller neurodivergente, der lever med autisme eller ADHD.

Hvorfor?

LiMo hjælper borgeren til at forstå sine egne udviklingsmål og tage ejerskab over dem. Det øger borgerens selvstændighed og giver ham/hende en stemme i dokumentationen af sin egen udvikling. Derudover gør LiMo loggen det nemt for fagpersoner at dokumentere arbejdet med de personlige mål.

Hvordan virker det?

LiMo er et selvstændigt værktøj, men vi anbefaler, at det anvendes i samspil med PlaNet. Når du køber LiMo får du adgang til:

  • Målstyringsmodul
  • Kontaktmodul (et sikkert chatsystem)
  • LiMo log (lav udtræk fra værktøjet til fx journalisering)

LiMo og PlaNet deler den samme loginplatform. Derfor virker de også på de samme enhedstyper:

  • iPad
  • iPhone
  • Android tablet
  • Android Smartphone
  • PC og Mac.
Priser
LiMo for institutioner

Læs mere om priser og vilkår for institutioner her.

LiMo til private

Det koster 100 kr om måneden.

Inden du køber et abonnement, har du mulighed for at prøve app’en gratis i 30 dage. 

Tilmeld dig til en prøveperiode her

eller køb direkte via vores webshop

Søg LiMo som et hjælpemiddel

Alle vores værktøjer er godkendte som hjælpemidler til neurodivergente mennesker, der lever med kognitive udfordringer som ADHD, autisme, demens og senhjerneskade.

Du kan læse mere om, hvordan du søger Mobilize Me’s værktøjer som et hjælpemiddel her

Priser for en hjælpemiddellicens

Livstidslicens: 5800 kr. (eksklusiv moms).

Abonnement pr. måned: 80 kr. (eksklusiv moms)

Livstidslicensen løber i 10 år fra den dato bestillingen køres igennem. Før licensen løber ud, modtager både brugere og planlæggere en besked om, hvorvidt de stadig ønsker adgang til værktøjet. 

Support og brugervejledninger

Du kan skrive til vores support døgnet rundt, og vi svarer, så hurtigt vi kan. Du kan både stille spørgsmål til teknikken eller skrive til os, hvis du ønsker at lave ændringer på din konto.

Adressen er: support@mobilize-me.com

Læs mere på vores supportside.

Videoguides

Bruger:

Planlægger: 

 

LiMo støtter vidensdeling mellem fagpersoner

I værktøjet kan borgeren og de tilknyttede støttepersoner følge med i, hvordan det går med de enkelte mål. Det betyder, at alle har et tydeligt overblik over, hvornår det er tid til at rykke videre til det næste mål – eller delmål. Samtidig kan støttepersoner se, hvilke indsatser der virker, og hvilke tiltag der er mindre succesfulde.

Loggen holder styr på succeserne

Via loggen kan man se, hvilke mål der er blevet arbejdet med tidligere og hvordan. På den måde kan nye fag- og støttepersoner få et overblik over, hvilke ressourcer borgeren allerede har og hvilke pædagogiske metoder, der tidligere har været brugt.

Det er fx nyttigt, når der sker en personaleudskiftning i en institution eller på et bosted, hvor borgeren er afhængig af, at der sker en vidensdeling imellem personalet.

Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Vi afholder gerne en online præsentation af vores værktøjer for fagpersonale på skoler, institutioner og lignende. Det gør jer klogere på, hvordan vores værktøjer kan hjælpe jer og jeres borld vores gere, og vi bliver klogere på jeres udfordringer. Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.