LiMo

Visualiser dine mål og forstå vejen til dem med målstyringsværktøjet LiMo

Hold overblikket

Visualiser og overskueliggør de personlige mål

Vurder din indsats

Vurder indsatsen alene eller sammen med støttenetværket

Opsaml ikoner

Vælg mellem stjerner, hjerter, smileys eller tommel

Nem journalisering

Lav nemt et udtræk fra LiMo og undgå dobbeltjournalisering

Ejerskab

Giv borgeren ejerskab over egne mål i den pædagogiske indsats

Brug LiMo med PlaNet

Få den bedste oplevelse med LiMo i kombination med PlaNet

Overblik over de personlige mål

LiMo visualiserer brugerens personlige mål, og gør dem vedkommende og overskuelige.

Undervejs kan bruger og støttepersoner rate indsatsen og få et overblik over, hvordan det går.

Det giver støttepersonen et grundigt indblik i borgerens progression, og brugeren får et ejerskab over sin egen udvikling.

Understøtter vidensdeling

Med LiMo kan støttepersoner se, hvilke indsatser der virker, og hvilke tiltag der er mindre succesfulde.

Via LiMo-loggen kan fagpersoner se, hvilke mål der er blevet arbejdet med tidligere og hvordan. På den måde kan nye fag- og støttepersoner få et overblik over, hvilke ressourcer borgeren allerede har og hvilke pædagogiske metoder, der tidligere har været brugt.

Strukturer vejen mod målet

LiMo er udviklet til unge og voksne, der har brug for at arbejde struktureret mod et mål. 

LiMo hjælper brugeren til at forstå sine egne udviklingsmål og tage ejerskab over dem. Det øger brugerens selvstændighed og giver vedkommende en stemme i dokumentationen af sin egen udvikling.

 

Få adgang til LiMo

LiMo er et modul i PlaNet og er derfor inklusiv, når PlaNet købes både som månedsabonnement, bevilliges som hjælpemiddel og i vores samarbejdsaftaler med institutioner, skoler og kommuner.

Webshop

Vil du selv betale for LiMo?
Køb et abonnement direkte i vores webshop.

Hjælpemiddel

Er du interesseret i LiMo som hjælpemiddel? Find den vigtigste information her.

Samarbejdsaftaler

Arbejder du på en institution, skole eller i en kommune?  Få en samarbejdsaftale tilpasset jeres behov.

Den helt store fordel ved LiMo er ejerskabet, og dét, at de har det så tæt på. Det er ikke vores mål – det er deres!

Målet lå førhen på en computer på kontoret, og man skulle gennem personalet for at få adgang til det, så har man bare ikke samme ejerskab over det.

– Lonni Frederiksen, pædagog på Botilbuddet Peder Lykkes Vej

 

I dag bruger jeg LiMo i svære situationer.

Så går jeg ind og kigger, hvis der opstår en situation, hvor jeg har brug for hjælp.”

– Amalie Skov Nielsen,
bruger af LiMo

Dorthe Stricker

Skal vi hjælpe dig videre?

Arbejder du på en skole, institution eller lignende, hvor du arbejder med neurodivergente? Så vil vi gerne tilbyde dig en skræddersyet online præsentation af vores værktøjer.

Hver måned afholder vi et webinar, hvor du kan få viden om vores digitale værktøjer Mobilize Me og PlaNet. Webinarerne henvender sig primært til dig, der vil bruge vores værktøjer privat eller søge om bevilling