I Aalborg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kontaktcentret, Myndighedshuset

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

Tlf.: 9982 5000

https://www.aalborg.dk/aeldre/hjaelp-i-hverdagen/ansoeg-om-hjaelpemidler-til-at-lette-din-hverdag