Produkt

Planet

PlaNet er borgerens kalender og støttepersonens pædagogiske værktøj. PlaNet står for Plan + Netværk, og som bruger har du mulighed for at bruge støtten fra dit personlige netværk til at skabe en struktur, der gør hverdagen bedst mulig for dig. PlaNet kan både bruges af større børn, unge og voksne.

Hvad?

PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner.

PlaNet er en overskuelig kalender, som skaber overblik og tilbyder støtte til de aktiviteter, som er særligt udfordrende.

Hvem?

PlaNet er udviklet til neurodivergente mennesker, der har brug for mere støtte, end en almindelig kalender kan give.

I PlaNet kan der tilføjes lige så mange støttepersoner, som der er behov for, men værktøjet kan selvfølgelig også benyttes af brugeren alene.

En støtteperson kan fx være en lærer, bostøtte, eller forælder.

Hvorfor?

Med PlaNet øges brugerens selvstændighed, og behovet for støtte nedsættes gradvist.

Alle støttepersoner har adgang til de samme oplysninger, hvilket sikrer en aktiv og sammenhængende indsats. Samtidig spares der tid på koordinering og planlægning.

Målbare effekter

Alle vores værktøjer sparer tid på koordinering og sikrer videndeling på tværs af faggrupper. Derudover skaber værktøjerne en sammenhæng i brugerens hverdag, og møder den enkelte borger, der hvor han/hun er.

Sparer tid og sikrer vidensdeling

PlaNet og Mobilize Me bruges af lærerer og pædagoger på forskellige institutioner, som fortæller at værktøjerne:

 • Sparer tid på koordineringen
 • Skaber en større sammenhængskraft
 • Sikrer vidensdelingen
 • Frigiver ressourcer til den pædagogiske indsats
 • Optimerer arbejdstiden
 • Sikrer en bedre koordinering
 • Kan bruges som en del af journaliseringen pga. den høje sikkerhedsstandard
 • Inddrager borgeren i dokumentationen
PlaNet produktvideo

Bruger eller støtteperson?

Bruger

Som bruger af PlaNet har du både adgang til at planlægge og afvikle dine aktiviteter. Dvs. at du kan krydse aktiviteterne af, efterhånden som de er gennemført og udstrege punkter på huskelister.

Dine støttepersoner tilknyttes som planlæggere, og du kan kontakte en – eller flere – via app’ens kontaktmoduler.

Planlægger

Som planlægger kan du oprette aktiviteter for Brugeren og tilføje støttefunktioner som billeder, alarmer og huskesedler. Med udgangspunkt i den enkelte Bruger kan man variere detaljemængden i aktiviteterne.

Derudover kan du skrive direkte til Brugeren, eller til andre støttepersoner, via kontaktmodulerne eller i forbindelse med de enkelte aktiviteter.

Hvis du er planlægger for flere Bruger

Det er nemt at skifte imellem Brugernes planer, så du kan støtte flere personer på en gang. Hvis du har brug for et samlet overblik over Brugernes aktiviteter, kan du få det via Dagsplanen. Her får du et samlet dagsskema over, hvad de forskellige Brugere skal lave hvornår.

“Jeg har PlaNet med mig overalt og lægger alt ind i systemet: skole, møder, lektier, træning og pligter. Alt hvad jeg føler behov for. Nu er det mig, der har overblikket. Jeg ved hvad jeg skal i hvilken rækkefølge, og jeg kan selv koordinere min hverdag”

PlaNet
Helene Maria Pedersen
19 år, Aspergers
Priser

PlaNet for institutioner
Læs mere om priser og vilkår for institutioner her.

PlaNet for private
En licens koster 100 kr om måneden.

Inden du køber et abonnement, har du mulighed for at prøve PlaNet gratis i 30 dage.

Tilmeld dig til en prøvelicens her eller køb direkte via vores webshop

Søg PlaNet som et hjælpemiddel

Alle vores værktøjer er godkendte som hjælpemidler til neurodivergente mennesker, der lever med kognitive udfordringer som ADHD, autisme, demens og senhjerneskade.

Du kan læse mere om, hvordan du søger Mobilize Me’s værktøjer som et hjælpemiddel her

Priser for en hjælpemiddellicens

Årsabonnement: 1200 kr. (inklusiv moms).

Livstidslicens: 7250kr. (inklusiv moms).

Livstidslicensen løber i 10 år fra den dato bestillingen køres igennem. Før licensen løber ud, modtager både bruger og evt. planlæggere en mail.

Support og brugervejledninger

Find vores samlede brugerguides her.

Du kan skrive til vores support døgnet rundt, og vi svarer, så hurtigt vi kan. Du kan både stille spørgsmål til teknikken eller skrive til os, hvis du ønsker at lave ændringer på din konto.

Adressen er: support@mobilize-me.com

Læs mere på vores supportside.

Videoguides
Login

Vær opmærksom på at du ikke kan planlægge fra en mobil. Brug i stedet en tablet eller computer.

Opret en hovedaktivitet

Opret en underaktivitet

Skabeloner

Afvikling

Hvilke devices virker PlaNet på?

PlaNet er en app, som fungerer på følgende platforme: iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, PC og Mac.

Du kan hente PlaNet her:

Google Play

App Store

Værktøjet understøtter altid de seneste to versioner af IOS og Android

Du kan også tilgå PlaNet via din computer på https://planet.arosii.com

OBS: PlaNet fungerer bedst i browseren Google Chrome.

 

PlaNet skaber sammenhæng

PlaNet skaber sammenhæng i den pædagogiske indsats, fordi støttepersonerne kan dele viden og følge hinandens kommunikation med brugeren. På den måde undgås dobbeltaftaler og brugeren føler ofte et større ejerskab over de aftalte aktiviteter.

Derudover er det muligt at starte en samtaletråd ud fra enkelte aktiviteter og samle al kommunikation herom et sted.

Resultatet er en aktiv og sammenhængende indsats, der sætter brugeren i centrum og skaber en ligeværdig kommunikation.

Passer PlaNet til mig?

Alle brugere er forskellige, og der kan være mange årsager til, hvorfor man har brug for lidt ekstra struktur i hverdagen.

Den typiske bruger af PlaNet vil ofte passe på en eller flere af nedenstående punkter:

 • Er voksen (18+) eller på vej til at blive det
 • Har lyst til at tage kontrol over sin egen hverdag
 • Mangler initiativ
 • Mister hurtigt overblikket
 • Har svært ved at holde fokus
 • Motiveres af små anerkendende beskeder
 • Vil ikke bruge et værktøj, som ligner et hjælpemiddel
Dorthe Stricker

Få en uforpligtende præsentation

Har du lyst til at høre mere om, hvordan Mobilize Mes værktøjer kan gøre hverdagen nemmere hos jer? Vi afholder gerne en online præsentation af et  eller flere af vores værktøjer, hvor vi gør jer klogere på, hvordan I kan arbejde med vores værktøjer.

Samtidig bliver vi klogere på, hvordan vi kan udvikle vores værktøjer, så de støtter endnu bedre op omkring brugere og fagpersoner. Det er altså en god investering for begge parter.

Udfyld vores kontaktformular, så tager Dorthe kontakt til jer.