I Aarhus kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Syn og Hjælpemidler

P. P. Ørums Gade 11, bygning 11D
8000 Aarhus C

Tlf. 70 25 04 22

Website: https://csh.aarhus.dk/