I Ærø kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelkontoret, Ældre- og Sundhedsområdet
Ærø Kommune
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing

Telefon: 20517115

Website: https://www.aeroekommune.dk/borger/aeldre-og-pension/hjaelpemidler