I Ballerup kommune kan de hjælpe dig med en ansøgning om et personligt hjælpemiddel her:

Syns- og Kommunikationsteamet i Ballerup Kommune.
Tlf: 44 77 17 17 – tast 2.

Website: https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stoette-hjaelpemidler/hjaelpemidler#paragraph-42320