I Billund kommune kan du søge hjælpemidler via:

Voksenstøtte

Tlf. 79 72 74 00

Website: https://billund.dk/borger/sundhed-og-traening/hjaelpemidler/