I Bornholms kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Center for Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler

Ullasvej 43

3700 Rønne

Tlf: 56 92 54 00

Website: https://www.brk.dk/Borger/Handicap/hj%C3%A6lpemidler/sider/hj%C3%A6lpemidler.aspx