I Brøndby kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Website: https://www.brondby.dk/borger/sundhed-og-behandling/hjaelpemidler/