I Dragør kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Tlf: 32 89 04 92

Website: https://www.dragoer.dk/voksne-og-aeldre/voksne-med-saerlige-behov/hjaelpemidler