I Esbjerg kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kommunikation & Hjælpemidler

Tlf: 76163400

Website: https://www.esbjerg.dk/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/tale-hoere-syn-og-hjaelpemidler