I Faaborg-Midtfyn kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Mobilitet & IKT
Heden 11
5000 Odense

Telefon 99 44 34 00

Website: https://www.fmk.dk/borger/aeldre-og-pension/stoette-og-pleje/hjaelpemidler/