I Faxe kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitation Pleje Hjælpemidler
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3420
Telefontid mellem 9.00 – 10.00

Website: https://www.faxekommune.dk/borger/sundhed-handicap-psykiatri/hjaelpemidler/hjaelpemidler-forbrugsgoder-boligindretning