I Fredensborg kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelcentralen

Tlf: 49 28 30 05

Website: https://fredensborg.dk/borger/borgerservice/hjaelpemidler

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/