I Fredericia kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemidler & Kommunikation
Hjælpemidler og Forbrugsgoder: Tlf 72 11 33 76

Website: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/hjaelpemidler-forbrugsgoder