I Frederiksberg kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Visitation og Hjælpemidler
Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 21 50 20

Website: https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og

Den sociale virksomhed
Alle borgere i region Hovedstaden kan desuden få specialiseret rådgivning hos Den sociale virksomhed.

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx