I Frederikshavn kommune bevilliges private hjælpemidler via