I Frederikssund kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Voksenstøtte og Ældre
Torvet 2
3600 Frederikssund

Tlf: 47 35 19 00

Website: https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne–aeldre/hjaelp-og-pleje/hjaelpemidler/Bevilling-af-hjaelpemidler

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/