I Gladsaxe kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hverdagsteknologi
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
ssfhverdag@gladsaxe.dk

Website: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/hverdagsteknologi/om-hverdagsteknologi