I Glostrup kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret
Rygårds Alle 45 – 2900 Hellerup
Telegrafvej 5,1. – 2750 Ballerup

Tlf: 45 11 46 00

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx