I Greve kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitationen
Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00.

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Website: https://greve.dk/voksne-og-aeldre/hjaelpemidler/tekniske-hjaelpemidlerforbrugsgoder#hvordan-soeger-jeg-om-et-teknisk-hjaelpemiddel-forbrugsgode–4d