I Halsnæs kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 78 40 00

Website: https://halsnaes.dk/borger/sundhed-og-sygdom/personlig-pleje-og-praktisk-hjaelp/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/