I Hedensted kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Velfærdsrådgivningen
Vestergade 7-9
8723 Løsning

Telefontid
Mandag til fredag kl. 09.00 – 13.00

Telefon:79 75 58 20

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning