I Helsingør kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Website: https://www.helsingor.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder/kropsbarne-hjaelpemidler/

Den sociale virksomhed
Alle borgere i region Hovedstaden kan desuden få specialiseret rådgivning hos Den sociale virksomhed.

Website: https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Hjaelpemidler/Sider/Kognitive-kommunikationshj%C3%A6lpemidler.aspx

Du kan også finde hjælp via Hillerød Kommunikationscenter.

Website: https://kc.hillerod.dk/