I Herning kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Website: https://www.herning.dk/borger/sundhed-sygdom-og-udsatte/hjaelpemidler/soeg-hjaelpemidler/