I Hillerød kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Kommunikationscentret
Skansevej 2D
3400 Hillerød

Tlf: 72 32 38 00

Website: https://kc.hillerod.dk/om-kc/kontakt-os/