I Hjørring kommune bevilliges private hjælpemidler via