I Høje-Taastrup kommune kan du få vejledning til at søge et hjælpemiddel via:

Team Myndighed for Visitation- og Hjælpemidler

Tlf: 43 59 17 00

Website: https://www.htk.dk/Omsorg-og-stoette/Hjemmepleje-og-hjaelpemidler/Hjaelpemidler