I Hørsholm kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelkontoret
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Tlf: 48 49 36 12

Website: https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler