I Holbæk kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Sundhed og forebyggelse, hjælpemidler

Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Tidsbestilling – Tekniske Hjælpemidler kl. 8–11 på telefon: 72 36 36 36

Webiste: https://holbaek.dk/borger/voksne-med-saerlige-behov/hjaelpemidler-voksne-med-saerlige-behov/kontaktinformation/