I Holstebro kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Mail: visitation@holstebro.dk
Tlf: 96114910

https://www.holstebro.dk/krop