I Hvidovre kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Visitationen
Hvidovrevej 274
2650 Hvidovre

Telefon: 36 39 28 80

Website: https://www.hvidovre.dk/Borger/Handicap/Hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler/