I Ishøj kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Tlf: 43 57 69 89

Website: https://ishoj.dk/borger/voksne-og-aeldre/stotte-til-voksne/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligaendringer/