I Kalundborg kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelteamet

Holbækvej 141B

4400 Kalundborg

Tlf: 59 53 41 90 (tast 1)

Webiste: https://kalundborg.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/saadan-soeger-du-hjaelpemidler