I Københavns kommune kan du få hjælp til at søge et hjælpemiddel via:

Borgercenter Handicap
Borups Allé 43
2200 København N

Tlf: 33 17 88 00

Website: https://www.kk.dk/borger/handicap/hjaelpemidler-til-mennesker-med-handicap/ansoeg-om-personlige-hjaelpemidler