I Køge kommune kan du søge et privat hjælpemiddel via:

Hjælpemiddelteamet
Tlf: 56 67 26 27

Website: https://www.koege.dk/borger/Boern–og-voksne-med-saerlige-behov/Fysisk-og-Psykisk-handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler.aspx