I Kolding kommune kan du søge et hjælpemiddel via:

Hjælpemidler

Domhusgade 22
6000 Kolding
Tlf. 79 79 70 50

Website: https://www.kolding.dk/borger/handicap/hjaelpemidler/kontakt-til-hjaelpemiddelafdelingen/