I Langeland kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Langeland kommune

De sagsbehandlende terapeuter træffes på tlf. 6351 6621 eller tlf. 6351 6622.

Mandag og tirsdag
12.30 – 14.00

Torsdag og fredag
10.00 – 12.00

Website: https://langelandkommune.dk/borger/sundhed/hjaelpemidler