I Lemvig kommune bevilliges private hjælpemidler via:

https://www.lemvig.dk/selvbetjening/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler-forbrugsgoder-og-boligindretning