I Lolland kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Visitation – Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84

4930 Maribo

Website: https://www.lolland.dk/borger/omsorg-og-stoette/hjaelpemidler