I Næstved kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Website: https://www.naestved.dk/sundhed-og-omsorg/sundhedstilbud/hjaelpemidler/velfaerdsteknologi