I Norddjurs kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Website: https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/sundhed-pleje-og-aeldre/hjaelpemidler