I Nordfyn kommune bevilliges private hjælpemidler via:

Hjælpemiddelsagsbehandlingen Otterup/Skamby

Tlf: 64 82 83 26
Hjælpemiddelsagsbehandlingen Søndersø/Morud/Veflinge
Tlf: 64 82 83 19
Hjælpemiddelsagsbehandlingen Bogense/Særslev/Hårslev
Tlf: 64 82 83 22
Website: https://www.nordfynskommune.dk/borger/omsorg-stotte-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler-til-voksne/